hot
 
 
 
inmau

1

 

In màu Đồng Hưng chuyên in màu trên các chất liệu giấy Thuốc, giấy Ảnh, giấy gân, giấy B300, giấy Fort 100, giấy PP và giấy Ảnh .

  

- Giấy Thuốc có bề mặt hỗ trợ nước thuốc để giữ màu. Hình ảnh rõ nét màu tươi sáng trung thực hơn. Thường dùng in màu catalogue chất lượng cao, hoặc giấy khen, phối cảnh nội thất - kiến trúc.
- Giấy Ảnh là loại giấy với một mặt láng dùng in ảnh như ảnh rửa ở tiệm Lab. Dùng để in phối cảnh kiến trúc, bìa sách (có cáng màng chống ướt), bằng khen, thiệp ...
- Giấy gân là loại giấy trắng mỹ thuật có độ dầy và nổi gân. In màu rõ đẹp và bền màu. Thường dùng in name card, thiệp, menu,...
- Giấy B300 giấy cứng và dầy như giấy bìa nhưng bề mặt trắng láng, màu sắc tương đối. Thường dùng in bìa sách, catalogue, card ...
  
 
 
 

 

inmau2

3

 

 

 

 

 

 

 

 canvas3

 

 

 

 

 

- Giấy Fort 100 là loại giấy trắng, định lượng 100. Khi in cho màu sắc mang tính tương đối. Thường để in tài liệu văn phòng.
- Giấy PP là loại giấy nilon dẻo, bề mặt in rất mịn, hình ảnh rõ đẹp. Mặt lưng có keo và không keo. Thường in tranh ảnh treo trong nhà, quảng cáo sản phẩm ở các Nhà hàng, Showroom...
- Giấy Ảnh in màu dầy hơn PP, có một mặt láng để in ảnh. Thường in phối cảnh kiến trúc, poster, tranh ảnh treo trong nhà. Đối với giấy ảnh ứng dụng rất rộng rãi.  
Sử dụng dòng máy mới của HP T790PS màu sắc trung thực với độ phân giải cao. Cho phép đạt được màu sắc chuẩn trong thiết kế, thời gian đáp ứng nhanh.